soundsuits

عکس

soundsuits

هنری است که در آن از بدن انسان به عنوان پایه استفاده میکنند و با ماسک و لباس هایی روی بدن را می پوشانند.

منبع: Bing

پسوند: jpg

برای دانلود این تصویر با کیفیت بالاتر دکمه زیر را بفشارید