پس زمینه گربه

۸ آگوست روز جهانی گربه این حیوان خانگی عجیب است. در این راستا به سوالاتی می‌پردازیم که شاید ذهنتان را در مورد این موجود عجیب  و بازیگوش مشغول خود کرده بود.

چرا گربه ها کاغذ توالت را چنگ می‌زنند؟

علت آن را در صفحه چنگ زدن گربه‌ها به وسایل (کلیک کنید) ببینید.

چرا گربه ها مدفوع خود را در زیر خاک پنهان می‌کند؟

جواب در صفحه رفتار گربه در هنگام عجابت مزاج (کلیک کنید)

آیا گربه‌ها احساسات را درک می‌کنند؟

جواب در صفحه احساسات گربه ها (کلیک کنید)

آیا در مورد انگلی در گربه شنیده اید که مغذ انسان و موش را کنترل میکن؟

ادامه را در صفحه گربه و بیماری خطرناک تکسو پلاسما (کلیک کنید)

منبع: Highpix

پسوند: jpg

برای دانلود عکس پس زمینه گربه با کیفیت بالاتر دکمه ی زیر را کلیک کنید.