شما دوستان عزیز می توانید عکس های زیبایی که تصویر برداری کرده اید را برای ما از این طریق ارسال کنید تا ما با نام خودتان در سایت پیکس آمور ثبت کنیم. تا بقیه افراد را در این زیبایی سهیم کنیم.

  • عکس های ارسالی کیفیت بالا داشته باشند.
  • عکس ها به دور از هرگونه جبهه گیری های سیاسی، مذهبی و قومیتی باشند.

تصاویر بعد از بررسی گروه عکاسی پیکس آمور در صورت تایید در سایت قرار میگیرند.

    ارسال فایل مربوطه