گربه کاراکال

عکس

گربه کاراکال

گربه کاراکال ایرانی که دیگر نمی توان خصلت ملوس بودن را به آن نسبت داد حیوانی تک زی و به شدت قلمرو طلب است. این حیوان توانایی فوق العاده ای در شکار پرندگان دارد و قادر است با پریدن به هوا همزمان چند پرنده را شکار کند.

همچنین کاراکال از معدود حیواناتی است که به حیوانات بزرگتر از خود از جمله غزال آنتلوپ و بچه شترمرغ نیز حمله کرده و آنها را طعمه قرار می دهد! جالب است بدانید این حیوان پس از اینکه شکار را از پای در می آورد تنها به خوردن قسمتهای مرغوب گوشت و امعا واحشای آن حیوان بسنده میکند.

پراکندگی زیستگاه این حیوان وحشی به خاورمیانه و آفریقا محدود می شود، در ایران هم مناطق بیابانی و نیمه بیابانی میزبان این گونه می باشند.

برای اطلاع بیشتر از گربه ایرانی به صفحه زیر مراجعه کنید.

>>>گربه ایرانی<<<

منبع: HighPix

پسوند: jpg

برای دانلود این تصویر با کیفیت بالاتر دکمه ی زیر را کلیک کنید.