ژست زیبای قرقی اسکاتلندی

عکس

ژست زیبای قرقی اسکاتلندی

قرقی ها پرندگانی شکاری با جثه کوچک هستند. اما جالب است بدانید قرقی ماده 25 درصد از قرقی نر بزرگ تر است. در واقع یکی از بزرگترین اختلاف جثه بین پرنگان است.

جوجه های قرقی بعد از 33 روز سر از تخم در می آورند. در این زمان قرقی نر برای ماده غذا تهیه میکند و اگر ماده وزن خود را حفظ کند احتمال زنده ماند جوجه ها بیشتر می شود. جوجه ها بعد از 24 تا 28 روز آماده پرواز می شوند.

منبع: Bing

پسوند: jpg

برای دانلود این تصویر با کیفیت بالاتر دکمه ی زیر را کلیک کنید.