پیرمرد خوشتیپ

برای دانلود تصویر پیرمرد خوشتیپ با کیفیت بالاتر دکمه ی زیر را کلیک کنید.

پیرمرد خوشتیپ

چه چیزی باعث پیری می‌شود؟

با پیشرفت علم و سلامت مطالعات فراوانی بر روی فرایند پیری انجام گرفته است. عوامل زیادی در فرآیند پیری دخالت دارد. یکی از این عوامل به همانندسازی DNA برمی‌گردد.

در فرایند رشد و نمو در انسان و سایر موجودات زنده، سلول‌ها تقسیم می‌شوند در نتیجه باید ماده ژنتیکی خود یعنی DNA را نیز تقسیم کنند. سیستم همانند سازی ماده ژنتیکی در انسان و سایر موجودات زنده به این صورت است که برای تکثیر نیاز به توالی الگو دارد.

از آنجایی که DNA انسان و سایر موجودات زنده خطی است. اما در دو انتها این تکثیر کمی با مشکل روبرو است. و نمی‌تواند توالی را به طور کامل تکثیر کند پس بخشی از دو انتهای DNAخطی همانند سازی نمی‌شود.

اما DNA برای حل این مشکل توالی تکراری و اضافی را به نام توالی طویل تلومر در دو انتهای DNA قرار داده است. که با هر بار تکثیر بخشی از طول تلومر کاهش یافته. با این حساب با افزایش سن طول این توالی کاهش می‌یابد و در نهایت باعث از بین رفتن سلول می‌شود.

این امر باعث پیری در افراد می‌گردد. از سوی دیگر کوتاه شدن طول تلومر می‌تواند مفید نیز ‌باشد زیرا اگر سیستم کاهش طول تلومر از بین برود. سلول‌ها از بین نمی‌روند و سلول‌های سرطانی را ایجاد می‌کند.

عامل دیگری در پیری زودرس مصرف قند است. در صفحه زیر در این باره بیشتر بخوانید

عکس پس زمینه جوانی و پیری (کلیک کنید)

منبع: Highpix

پسوند: jpg