پرتره توهم رهایی

عکس

پرتره توهم رهایی

در سال 1922 فروید در کتاب “خود و نهاد” الگو های تازه از ذهن را ارائه داد. او معمولا عادت داشت نظریه های قبلی خود را ترمیم و بهبود ببخشد. فروید می گفت بدن برای جلوگیری از اضطراب مکانیزم های دفاعی از خود نشان می دهد.

این مکانیزم ها سرکوب، انکار، جابجاسازی، فرافکنی، درون فکنی، خیالبافی، دلیل تراشی، بازگشت، واکنش معکوس، باطل سازی، جدا سازی، والایش، خودشیفتگی، سوگواری و مالیخولیا بود.

به اقتضای عکس این صفحه گزینه خیالبافی را توضیح می دهیم.

خیالبافی

بیشتر افراد غرق در خیالبافی می شوند تا زندگی را بهتر تحمل کنند. این کار کاملا طبیعی است و ممکن است کاملا مثبت باشد. مثلا خواب گذراندن تعطیلات در اسپانیا می تواند شما را در کارتان تشویق کند.

فقط وقتی مشکل ایجاد می شود که خیال و واقعیت از هم جدا نشوند. وقتی چنین شود فرد آنقدر نیرو در خیالبافی صرف می کند که از پیشرفت در زندگی واقعی باز می ماند.

در ادامه …

آیا شما افسرده هستید ؟ نشانه های افسردگی را در صفحه زیر ببینید

>>> عکس زن افسرده <<<

منبع: Hipix

پسوند: jpg

برای دانلود تصویر پرتره توهم رهایی با کیفیت بالاتر دکمه ی زیر را کلیک کنید.