والپیپر گوشی

عکس

والپیپر گوشی

برگ سبزی که در والپیپر گوشی می بینیم ما را یاد فرایند فتوسنتز گیاه می اندازد. در فتوسنتز گیاهان با استفاده از نورِ خورشید، آب و کربن دی اکسید را به اکسیژن و گلوکز یا همان انرژی شیمیایی تبدیل می کنند.

شاید جالب باشد بدانید تمام اکسیژن موجود در کره زمین حاصل از همین فرایند فتوسنتز است. اولین فتوسنتز در 3.5 میلیارد سال پیش انجام شد و عمر کره زمین 4 میلیارد سال است.

خورشید منشاء همه انرژی ها

در واقع ما تمام انرژی خود را از خورشید می گیریم. گیاهان نور خورشید را به انرژی و قند تبدیل می کنند و ما از گیاهان استفاده می کنیم و یا حیوانات از گیاهان استفاده می کنند سپس ما از پروتئین حیوانات استفاده می کنیم.

حتی می توان پا را فرا تر از این گذاشت، انرژی باد امواج دریا هم به خاطر نور خورشید است. چون نور خورشید باعث گرم شدن اتمسفر کره زمین می شود و اختلاف دما، باد را ایجاد و باد هم امواج دریا را ایجاد می کند.

شاید عجیب باشد که بگوییم انرژیی که ما از نفت، گاز و بنزین می گیریم هم، نور خورشید در آن دخیل بوده است. نفت از جانداران، گیاهان و پلانگتون هایی که در لایه های زمین دفن شده اند ایجاد شده است. که آن جانداران هم انرژیشان را ابتدا از نور خورشید گرفته اند.

در واقع بهتر است بگوییم همه انرژی ها از خورشید است. اما در این کنار بهتر است به یک نکته اشاره کنیم که با توجه به این که گیاه خواری بسیار مفید است اما برای این که انرژی انسان از گیاه تامین شود باید مقدار و حجم بیشتری از گیاه مصرف کند.

این در حالی است که گوشت انرژی و پروتئین را در حجم کمتری ذخیره کرده است لذا ایجاد این همه گیاه و تاثیرات فرهنگی آن بر زندگی انسان از موانعی می باشد که هنوز انسان نتوانسته است گوشت را کامل از سبد غذایی خود حذف کند.

****

در ادامه …

در صفحه زیر گلی را ببینید که که مانند سنگ است.

>>>گل سنگرخ<<<

آیا می دانستید قارچ ها آنچنان هم گیاه نیستند؟ ادامه را در صفحه زیر بخوانید

>>>قارچ آبی لب برگشته<<<

 منبع متن: www.chemicalformula.org

 منبع: Hipix

پسوند: jpg

برای دانلود این تصویر با کیفیت بالاتر دکمه ی زیر را کلیک کنید.