هنر فرشبافی زنان ایرانی

عکس

هنر فرشبافی زنان ایرانی

یکی از نماد های فرهنگی ایران فرش دست بافت ایرانی است. به طوری که ایران(پرشیا) را با فرش آن در جهان می شناسند. ما ایرانی ها این مهم را مدیون هنر فرشبافی زنان ایرانی می باشیم.

ارزش هنری یک فرش به زیبایی نقشه، فراوانی استفاده از رنگ های طبیعی، هماهنگی یا مکمل بودن رنگ های فرش و دقت استفاده شده در بافت آن فرش وابسته می باشد. اما قیمت یک فرش به جنس نخ و مواد استفاده شده در فرش، ریزبافتی و درشت بافتی فرش وابسته است.

قیمت یک فرش تمام ابریشم از باقی فرش ها بیشتر است، در رده پایین تر  فرش با پرز ابریشم و تار و پود پشم قرار می گیرد و در اخر فرش تمام پشم با تار و پود های بزرگ پشمی هستند که قیمت کمتری دارند.

در موقع خرید فرش دست بافت به ریز دستی، هماهنگ بودن و یکسان بودن گره های پشت فرش دقت کنید. در کل فرش، گره ها باید به یک شکل باشند نه این که بعضی ها سفت بعضی ها شل یا در یک قسمت فرش تعداد گره ها زیاد و در قسمت دیگر کم و با فاصله باشند.

منبع: reddit

پسوند: jpg

برای دانلود این تصویر با کیفیت بالاتر دکمه ی زیر را کلیک کنید.