عکس پرتره دختر زیبا

عکس

عکس پرتره دختر زیبا

قبلا در صفحه “زن مقاوم تر است یا مرد؟” درباره مقاومت زن ها و مرد ها در برابر بیماری ها، و جنسیتی که برای طبیعت مهم تر است، صحبت کرده بودیم. اما شاید جالب است بدانید که جنس مرد در حال انقراض است و فقط زن ها باقی می مانند.

طی پژوهش های اخیر کروموزم y در مردان در حال از بین رفتن است. از بین رفتن این کروموزوم باعث می شود تعداد مردان کمتر و کمتر شود و تا پنج هزار نسل دیگر یا حدود پنج میلیون سال بعد، دیگر مردی در جهان باقی نماند.

در این راستا تعدادی از پژوهشگران در حال تحقیق بر روی این قضیه اند که چگونه دو والد زن(مونث) به تنهایی صاحب فرزند شوند. دانشمندان اکنون به این مهم بسیار نزدیک اند. هدف آنها مهندسی دی ان اِی زن های والد و ایجاد فرزندانی از آنها در رحم یکی از آن دو می باشد.

منبع: Highpix

پسوند: jpg

برای دانلود عکس پرتره دختر زیبا با کیفیت بالاتر دکمه ی زیر را کلیک کنید.