شهر تاریخی پترا

عکس

شهر تاریخی پترا

شهر تاریخی پترا در شهر اَمّان پایتخت کشور اردن قرار دارد. این شهر در دل کوه کنده کاری شده است و یکی از عجایب هفتگانه جدید شناخته می شود. مساحت این شهر باستانی 264 کیلومتر مربع است.

این شهر را نبطیان ساخته اند. نبطیان با هخامنشیان رابطه خوبی داشتند به طور مثال کوروش کبیر آنها را از مالیات معاف کرده بود و نبطیان، هخامنشیان را در حمله به مصر یاری کرده بودند.

بعضی افراد با دیدن این عظمت، پای خرافه را به این قضیه باز کردند و گفتند این بنا را جنیان و ارواح ایجاد کرده اند.

منبع: Bing

پسوند: jpg

برای دانلود این تصویر با کیفیت بالاتر دکمه ی زیر را کلیک کنید.