سیاه کاج امریکایی

عکس

سیاه کاج امریکایی

جالب است بدانید فاصله بین برگ های بسیاری از درختان از نسبت طلایی پیروی می کند. فاصله برگ ها از هم، هرچه به نوک شاخه نزدیک تر می شوند، کمتر می شود. اگر به دو فاصله غیر یکسان ایجاد شده از سه برگ متوالی را در نظر بگیریم. نسبت طلایی وقتی ایجاد می شود که نسبت بخش بزرگتر به بخش کوچکتر، برابر با نسبت کل به بخش بزرگتر باشد که تقریبا عدد 1.6 را نتیجه می دهد.

لئوناردو داوینچی اولین کسی بود که استخوان های انسان را اندازه گیری کرد و اثبات نمود این نسبت در بدن انسان نیز وجود دارد. این نسبت در برج و میدان آزادی (شهیاد) نیز رعایت شده است.

منبع: Bing

پسوند: jpg

برای دانلود این تصویر با کیفیت بالاتر دکمه ی زیر را کلیک کنید.