روز جهانی آلزایمر

برای دانلود تصویر روز جهانی آلزایمر با کیفیت بالاتر دکمه ی زیر را کلیک کنید.

روز جهانی آلزایمر

بعضی از بیماری‌های عصبی، از جمله بیماری آلزایمر و بیماری پارکینسون در انسان و بیماری جنون گاوی در گاو و گوسفند، با تشکیل پلاک‌های درهم در مغز ایجاد می‌گردد. تاخوردگی اشتباه پروتئین‌ها منجر به از دست رفتن عملکرد طبیعی پروتئین می‌شود.

اگر این پروتئین توسط مسیرهای طبیعی کامل تجزیه نشود و یا به موقع تخرییب نشود، این پروتئین در اندام تجمع پیدا می‌کند. تجمع پروتئین‌های معیوب منجر به ایجاد بیماری‌های تخریب کننده می‌شود.

که از مشخصات آن تجمع پلاک‌های پروتئینی غیرمحلول در ارگانهای مختلف از جمله کبد و مغز می‌باشد.بیماری آلزایمر نیز به سبب تجمع و تشکیل پلاک‌های غیر محلول مرکب از پروتئین آمیلوئید ایجاد می‌شود.

پروتئین آمیلوئید به دلیل نامعلومی از شکل مارپیچ به شکل صفحه‌ای تبدیل می‌شود. حالت صفحه‌ای، این پروتئین را نامحلول می‌کند و این پروتئین در مغز بیمار تجمع می‌کند. علائم فراموشی را در فرد ایجاد می‌کند

این نوع از بیماری‌ها اهمیت بسیار زیاد تاخوردگی صحیح پروتئین و هم چنین اهمیت فرایند تخریب پروتئین ناسالم را نشان می‌دهد.

در ادامه آیا نام بیماری عجیب آلیس در سرزمین عجایب را شنیده‌اید؟ در صفحه زیر از این بیماری بیشتر بدانید و با نگاه به تصویر موجود دنیا را از دید این بیمار ببینید

اختلال روانی آلیس در سرزمین عجایب (کلیک کنید)

منبع متن:Book : Molecular cell biology – Lodish

منبع: Highpix

پسوند: jpg