خطوط نازکا

عکس

 خطوط نازکا

ترسیم این تصاویر از 2200 سال پیش شروع شد و در 1300 سال پیش به پایان رسید. این تصویر و مجموعه دیگر تصاویر اطراف آن در دشتی بایر در منطقه نازکا کشور پرو قرار دارند. این نقاشی ها به قدری بزرگ هستند که اگر کسی روی دشت یا حتی بر روی کوه های آن منطقه باشد قادر به دیدن این نقاشی ها نیست.

به گفته باستان شناسان، خطوط نازکا را خود بومیان انجا هیچ موقع ندیده اند. این خطوط فقط از داخل هواپیما یا ایستگاه فضایی قابل رویت و تصور است.

هنوز علت اصلی کشیدن این نقاشی ها مشخص نشده است. نظریه های مختلفی وجود دارد که علت کشیدن این نقاشی ها را دلایل مذهبی یا ارتباط با موجودات فضایی میداند.

برای دیدن تصویر عجیب در کشور خودمان می توانید به صفحه  /تصویر/باداب-سورت/pixamour.ir  مراجعه کنید.

منبع: پیکس آمور

پسوند: jpg

برای دانلود این تصویر با کیفیت بالاتر دکمه ی زیر را کلیک کنید.