خرچنگ و پرستوهای دریایی

عکس

خرچنگ و پرستوهای دریایی

تفاوت اندازه در گونه های مختلف خرچنگ بسیار زیاد و عجیب است. به طور مثال خرچنگ نخودی فقط چند میلیمتر طول دارد اما خرچنگ عنکبوتی ژاپنی که طول پا هایش به بیش از 4 متر هم می رسد.

در کشور های شرق آسیا رسم بر این است که خرچنگ را به صورت زنده بپزند. بر اساس تحقیق پژوهشگران نروژی خرچنگ زنده در حال پختن درد را احساس نمی کند. البته تحقیق در این مورد تا رسیدن به جواب نهایی هنوز ادامه دارد.

در ادیان ابراهیمی به دلیل هفت فرمان نوح زنده خوردن حیوانات حرام است. عکس خرچنگ و پرستوهای دریایی را گروه نشنال جئوگرافیک از کارولینای جنوبی آمریکا تصویر برداری کرده است.

منبع متن: David Adam (February 8, 2005). “Scientists say lobsters feel no pain”. The Guardian

منبع عکس: Nationalgeographic

برای دانلود این تصویر با کیفیت بالاتر دکمه ی زیر را کلیک کنید.