تندیس دکتر مارتین لوتر کینگ

عکس

تندیس دکتر مارتین لوتر کینگ

مارتین لوتر کینگ کسی بود که جلوی تبعیض نژادی در امریکا ایستاد و به عنوان یک رهبر شناخته شد. وی در سن 39 سالگی به دلیل ترور کشته شد. تبعیض نژادی آنچنان در آن سالها در آمریکا زیاد شده بود که حتی در اتوبوس سیاه پوست ها باید جای خود را به سفید پوست ها می دادند، و خود می ایستادند. رزا پارکس زن سیاهپوستی بود که از این کار سر باز زد و زندانی شد. این حادثه بود که لوتر کینگ جوان را بر انگیخت.

تندیس دکتر مارتین لوتر کینگ در سال 2011 در محوطه غربی پارک ملی واشنگتون نصب شد. وی در رشته علوم دینی تحصیل کرده بود چرا که پدرش از رهبران فرقه تعمیددهنده (شاخه ای از مسیحیت) بود.

“زندگی ما روزی بــه پایان می رسد اگر درباره موضوعاتی کــه اهمیت دارند سکوت کنیم”

مارتین لوترکینگ

منبع: Bing

برای دانلود این تصویر با کیفیت بالاتر دکمه ی زیر را کلیک کنید.