تصویر کودک مغول

عکس

تصویر کودک مغول

با نگاه به تصویر کودک مغول چیزی جز زیبایی و سادگی نمی توان دید. اما در پس این زیبایی فقر، عدم آموزش، کودکان خیابان و کودکان کار از جمله مشکلات عدیده ایست که گریبانگیر این کودکان معصوم است. مغولستان کشوری با کمترین چگالی جمعیت در جهان است.

درد آور است اگر بدانید حتی کودکان هم در این کشور دست به خودکشی می زنند. مغولستان از جمله کشورهایی است که در آن جبر جغرافیایی بهترین واژه برای توصیف وضعیت اسف بار بعضی از این کودکان است.

منبع: Nationalgeographic

پسوند: jpg

برای دانلود این تصویر با کیفیت بالاتر دکمه ی زیر را کلیک کنید.