تصویر پس زمینه کیهان

برای دانلود تصویر پس زمینه کیهان با کیفیت بالاتر دکمه ی زیر را کلیک کنید.

تصویر پس زمینه کیهان

تا چقدر دور برای ما قابل رویت است؟ چه اندازه می‌توانیم ببینیم؟ هرچه که می‌توانید ببینید و هرآنچه که می‌توانستید ببینید – همین حالا فرض کنید چشم شما قادر بود تمام انواع تابش‌های اطرافتان را آشکار کند -جهان قابل مشاهده‌ی شماست.

دورترین حدی که می‌توان دید از ریزموج‌های پس زمینه کیهانی می آید که زمانی معادل سیزده و هشت دهم میلیارد سال پیش، زمانی که جهان شبیه به یک مه غلیظ مات بود‌. برخی نوترینوها و امواج گرانشی که مارا احاطه کرده اند، حتی از زمانی دورتر می آیند‌. اما تکنولوژی هنوز به حدی پیشرفت نکرده که قابلیت آشکارسازی این امواج را داشته باشد

شکلی که نشان داده می‌شود ، جهان قابل مشاهده را در یک مقیاس بسیار فشرده شده که زمین و خورشید در مرکز تصویر توسط منظومه ی خورشیدی، ستاره های نزدیک کهکشانهای نزدیک‌،کهکشان های دور ،فیلامان‌هایی از مواد اولیه و تابش پس زمینه‌ی ریزموج احاطه شده اند نشان میدهد‌.

کیهان‌شناسان معمولا فرض می‌کنند که جهان قابل مشاهده‌ی ما یک بخش بسیار کوچک از یک کل بزرگتر به نام universe است که در آنجا نیز فیزیکی مشابه باجهان قابل رویت ما کاربرد دارد‌.

اما چندین استدلال جذاب نیز وجود دارد که مدعی هستند جهان ما بخشی از یک چندجهانه است که ثابت های فیزیکی متفاوتی از دنیای ما در آنجا وجود دارد‌، قوانین فیزیکی در آنجا مشابه با جهان قابل درک ما نیست ابعاد بالاتر وجود دارند.

با وجود این همه ستاره آیا علت تاریک بودن آسمان شب را می‌دانید ؟

علت تاریک بودن آسمان شب (کلیک کنید)

اگ به تصاویر کیهان و فضا علاقه دارید بر روی لینک زیر کلیک کنید.

تصاویر کیهان و فضا (کلیک کنید)

پسوند: jpg