تصویر پس زمینه پرنده

عکس

تصویر پس زمینه پرنده

همان طور که می دانید پرنده های در فصل سرما در میان پر های خود هوا ذخیره می کنند تا به صورت یک عایق عمل کند. اما این کار در حیوانات دیگر که داری پر، پشم یا مو زیاد هستن نیز مشاهده می شود. وقتی حیوان در برابر خطر هم قرار می گیرد مو های بدنش سیخ می شود تا مانند تصویر پس زمینه پرنده مقابل، جثه خود را بزرگتر و قوی تر نشان دهد.

اما نکته جالب وجود این مکانیزم در انسان است. وقتی انسان ها در محیط سرد یا در خطر قرار می گیرند مو های بدنشان سیخ می شود. به دلیل کم مو بودن انسان این عمل کاملا بیهوده است. این مکانیزم ریشه در فرگشت(به اشتباه تکامل) ما دارد. گذشتگان انسان، موجوداتی پر مو بودند. ما مو های خود را بعد از 200,000 سال از دست داده ایم اما هنوز آثار آن باقی مانده و فرایند فرگشت ما هنوز ادامه دارد.

اطلاعات بیشتری از فرگشت را می توانید در صفحات زیر ببینید

>>>شیر دریایی گالاپاگوس<<<

>>>گله اسب<<<

>>>چشم<<<

منبع: Bing

پسوند: jpg

برای دانلود این تصویر با کیفیت بالاتر دکمه ی زیر را کلیک کنید.