تصویر پس زمینه بهاری

برای دانلود تصویر پس زمینه بهاری با کیفیت بالاتر دکمه ی زیر را کلیک کنید.

تصویر پس زمینه بهاری

پرنده ای که در تصویر پس زمینه بهاری می‌بینید طوطی الکتوس جزایر سلیمان است، جنس نر این پرنده‌ی زیبا سبزرنگ و جنس ماده آن قرمز و بنفش است.

تفاوت ظاهری بین جنس نر و ماده یک جانور را دودیسی می‌نامند همه‌ما با تفاوت ظاهری بین نر و ماده در مرغ و خروس و انسان آشنا هستیم. میزان این تفاوت در ببر و پلنگ کم، ولی در شیر به دلیل وجود یال در حیوان نر زیاد است. در بعضی جانوران تفاوت بین نر و ماده آن‌قدر کم است که شناسایی آنها تنها توسط افراد متخصص یا با تجربه امکان‌پذیر است. ( مانند پنگوئن ها)

مثال جالبی از دودیسی جنسی، طوطی الکتوس جزایر سلیمان است که پرنده‌شناسان را ابتدا به اشتباه انداخت و فکر کردند با دو گونه متفاوت مواجه شده‌اند. در لینک زیر پرنده زیبای دیگری نشان داده شده است که دودبسی در آن بسیار زیاد است.

تصویر مرغ بهشت (کلیک کنید)

منبع: Highpix

پسوند: jpg