تصویر مگس سگی

عکس

تصویر مگس سگی

جالب است بدانید مگس سگی از خون پستانداران تغذیه می کند. در شبکه های مجازی شایعه ای گسترش پیدا کرده بود مبنی بر این که مگس ها و حشرات چون کوچک هستند، قانون نسبیت انیشتن باعث می شود زمان برای آنها کند تر بگذرد.

این شایعه کاملا اشتباه بوده و بنیان علمی ندارد. اما باید خاطر نشان کنیم که سرعت سیستم عصبی حشرات نسبت به انسان بیشتر بوده و اطلاعات سریع تر از چشم به مغز مخابره می شود. همان طور که در تصویر مگس سگی می بینید با توجه به دید کامل و تعداد زیاد چشم ها، عکس العمل آنها نسبت به انسان سریع تر می شود.

منبع: Bing

پسوند: jpg

برای دانلود این تصویر با کیفیت بالاتر دکمه ی زیر را کلیک کنید.