تصویر با کیفیت طلا

برای دانلود تصویر با کیفیت طلا با وضوح بیشتر دکمه ی زیر را کلیک کنید.

تصویر با کیفیت طلا

طلا برای مردان مضر نیست

شایعه‌ای وجود دارد که طلا باعث عقیم شدن مردان می‌شود. این ادعا کذب است. قبلا تعداد بسیار کمی از حلقه های طلایی که ساخته می‌شد درصدی از ایزوتوپ‌های پرتوزا درون آن موجود بود که برای هم مردان و هم زنان مضر بود. اما طلا های امروزی این مشکل را ندارند.

از طرفی طلا به دلیل پایداری بالا در دندانپزشکی استفاده می‌شود. طلا در پزشکی کاربرد های دیگر هم دارد مانند استفاده از نمک طلابرای بهبودی سل یا استفاده از نانو ذرات طلا برای انتقال دارو در بدن به طور کلی این فلز بسیار امن‌تر و مناسب‌تر از بیشتر فلزات است.

معمولا در این شایعات شبه علم از کلماتی مثل انرژی، اشعه و… استفاده می‌شود. تا به امروز هیچ گزارش علمی در مورد ضرر طلا برای مردان منتشر نشده و هیچ مدرک علمی در باره اثر سنگ‌ها و انرژی آنها بر بدن و بهبود حال جسمی و روانی به دست نیامده است. البته باید بگوییم که حتی استفاده لفظ انرژی در این مورد هم غیر علمی است.

منابع:

Size matters: gold nanoparticles in targeted cancer drug delivery
Erik C Dreaden,1 Lauren A Austin,2 Megan A Mackey,2 and Mostafa A El-Sayed2,*
Messori, L. (۲۰۰۴). “Gold Complexes in the treatment of Rheumatoid Arthritis”. In Sigel, Astrid. Metal ions and their complexes in medication. CRC Press. pp. ۲۸۰–۳۰۱. ISBN ۹۷۸-۰-۸۲۴۷-۵۳۵۱-۱

www.globalintergold.info

www.ncbi.nlm.nih.gov