اسکی روی آب با کایت

عکس

اسکی روی آب با کایت

باد عامل ایجاد کننده موج های دریا می باشد. در این موقعیت ورزشی هیجان انگیز تر از اسکی روی آب با کایت وجود ندارد.

منبع: pixamour

پسوند: jpg

برای دانلود این تصویر با کیفیت بالاتر دکمه ی زیر را کلیک کنید.