استراحتگاه خرس قطبی

عکس

استراحتگاه خرس قطبی

با توجه به فعالیت های زیاده خواهانه انسان، کره زمین هر روز نسبت به روز پیش بیشتر در حال گرم شدن است. یکی از نتایج این گرمایش، ذوب شدن یخ های کره زمین و از بین رفتن استراحتگاه خرس قطبی است.

نیکیتا اوسیانیکوف عضو گروه کارشناسان خرس قطبی از اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و شماری دیگر از دانشمندان می گویند گرما جهانی و شکار خرس قطبی باعث به طور کامل منقرض شدن خرس های قطبی تا 20 سال آینده شود.

عکس های دیگر این شکارچی بزرگ را در لینک های زیر ببینید.

آغوش گرم خرس مادر

خرس سیاه

حیوانات در حال انقراض را هم در صفحه زیر ببینید.

انقراض

منبع: Nationalgeographic

پسوند: jpg

برای دانلود این تصویر با کیفیت بالاتر دکمه ی زیر را کلیک کنید.