آیا حیوانات احساسات دارند؟

برای دانلود تصویر متن ”  آیا حیوانات احساسات دارند؟  ” دکمه ی زیر را کلیک کنید.

آیا حیوانات احساسات دارند؟

آیا حیوانات هم فان دارند؟

کشف پاسخ این سوال ساده نیست. علت آن است که ما دقیقا نمی‌دانیم حیوانات چه احساساتی را تجربه می‌کنند. اما حقیقت این است که ما اغلب پیچیدگی رفتار حیوانات را دست کم می‌گیریم. و تمایل داریم رفتار آنها را ساده سازی کرده و همه چیز را به صورت محرک و عکس العمل نشان دهیم. خصوصا اینکه چه رفتار بخصوصی موجب بقای آنها می‌شود؟

اما اگر کمی عمیق تر شویم باید بپرسیم احساسات چگونه شکل می‌گیرند؟ طبق گفته های داروین، احساسات اساسا نمود بیرونی حالتهای درونی هستند. این بدان معناست که واکنشهای نوروکمیکال و فعالیتهای هورمونی مسوول واکنش های فیزیکی در بدن ما هستند که در برخی موارد به صورت علایم مشهود قابل رویت هستند.

برای مثال ترشح دوپامین و اندورفین باعث می‌شود ما به خنده بیفتیم. این یک مثال از مکانیزم محرک – پاسخ است. حال دوباره به حیوانات برگردیم . به نظر می‌رسد یک اختلاف نظر میان اجتماع کسانی که معتقدند حیوانات نیز احساس دارند و آنهایی که می‌گویند حیوانات درکی از احساسات ندارند وجود دارد.

از آنجایی که حیوانات نمی‌توانند سخن بگویند تنها راه برای نشان دادن اینکه حیوانات احساسات خود را نشان می‎دهند یا نه این است که در یک محیط کنترل شده محرکی را به آنها القا کرده و پاسخ رفتاری حیوان را بررسی کنیم. یه شیوه ی تکنیکی تر استفاده از تصویربرداری مغناطیسی رزونانسی در مغز حیوانات است.

قطعا اگر از صاحب یک سگ پرسیده شود که آیا سگش احساساتش رو بروز میده جواب با صراحت آری است. مثلا حتما همه دیده ایم که سگ ها به وقت خوشحالی دمشان را تکان می‌دهند

مثالهای بی شمار دیگری نیز وجود دارند که نشان می‌دهند حیوانات احساسات خود را بروز می‌دهند. مانند هنگامی که فیلهای تشنه و گرمازده در تابستان خود را به آب می‌رسانند و خود را به ناگاه به درون آب می اندازند و از فرط خوشحالی شروع به بازی می‌کنند.

اگر حیوانات احساسات را به نوعی درک می‌کنند آیا رفتار ما با آنها درست است؟ در صفحه زیر بیشتر در این باره بخوانید

احساسات در حیوانات + تصویر دختر زیبا در کنار اسب پا کوتاه

منبع: Highpix

پسوند: jpg