آوارگان افغان

عکس

آوارگان افغان

ویل دورانت فیلسوف و تاریخ نگار آمریکایی میگوید: تنها 268 سال از 3421 سال گذشته بدون جنگ بوده است. آیا این مقدار جنگ لازم است ؟

منبع: NationalGeographic

پسوند: jpg

برای دانلود این تصویر با کیفیت بالاتر دکمه ی زیر را کلیک کنید.