آغوش گرم خرس مادر

عکس

آغوش گرم خرس مادر

خرس های قطبی فقط در قطب شمال زندگی می کنند. اگر آنها را از قطب به مکان دیگری انتقال دهیم رنگ سفید آنها تغییر کرده و خاکستری می شود. جالب است بدانید که وزن یک خرس نر بالغ، به 450 کیلو گرم می رسد، یعنی تقریبا نیم تن. اما نوزاد خرس قطبی به اندازه یک موش صحرایی کوچک است، و در بدو تولد بدون مو و  دندان است. لذا مادر در نگهداری از بچه خرس نقش مهمی بازی میکند و خرس کوچک به آغوش گرم خرس مادر نیاز دارد.

منبع: Bing

پسوند: jpg

برای دانلود این تصویر با کیفیت بالاتر دکمه ی زیر را کلیک کنید.