آتش

عکس

آتش

بعضی از فیزیکدانان آتش را به عنوان حالت چهارم ماده یعنی پلاسما به حساب می آورند. به این صورت که گرمای آن اگر به حدی باشد که گاز را یونیزه کند در این دسته قرار میگیرد. در یونان باستان آتش را یکی از چهار عنصر اصلی تشکیل دهنده جهان به حساب می آوردند.

در ایران اتش را بسیار محترم می‌داشتند و از این رو عده‌ای به اشتباه زرتشتیان را آتش‌پرست می دانند. حتی بوداییان هم به آن احترام می گذارند چنان‌که پیروان بودا آتشی را هرگز با فوت کردن خاموش نمی‌کنند.

منبع: pixabay

پسوند: jpg

برای دانلود این تصویر با کیفیت بالاتر دکمه ی زیر را کلیک کنید.